Erenwall

Integritetspolicy

Erenwall Search & Interim AB

Erenwall

Vi står för kvalitet, effektivitet och integritet.

Inledning
Inledning
Denna policy beskriver hur Erenwall Search & Interim AB,
organisationsnummer 559392-6818, Moravägen 12, 16775 Bromma, (“Erenwall”, “vi”,
“vår” och “oss”), behandlar dina personuppgifter. Vid frågor så ber vi dig att kontakta
oss på info@erenwall.se.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar bara personuppgifter som lämnas frivilligt i form av redovisning för att
söka tjänster via oss som rekryteringsföretag. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till
obehörig tredje part av något skäl. Vi lämnar endast vidare personuppgifter till våra
kunder som en del av rekryteringsförfarandet. Du väljer själv om du godkänner att
lägga in dina uppgifter i samband med ansökan/intresseanmälan. Genom att skicka in
din ansökan/intresseanmälan (CV, personligt brev och obligatoriska fält) på denna sida
intygar du att de uppgifter som lämnats av dig är riktiga. Samtidigt samtycker du till att
dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i databaserade register hos Erenwall Search
& Interim AB som har rätt att använda dina personuppgifter i syfte att
kompetensmatcha dina uppgifter mot de tjänster som erbjuds via Erenwall Search &
Interim AB. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från
andra offentliga register, till exempel linkedin.com.

GDPR

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
(Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) GDPR (General Data Protection
Regulation) som innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoners
integritet vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter avses bland annat uppgift
om fysisk person såsom namn, hem- och arbetsadress, telefonnummer, födelsedata,
CV, personligt brev, mailadress eller annan information som direkt eller indirekt kan
härledas till en fysisk person.

Vad innebär GDPR för dig?
GDPR kommer inte påverka dig mer än att du får större möjlighet att bestämma över
dina personuppgifter.

Behöver du göra något?

Du behöver inte göra något! Vi värnar om din integritet och väljer vi att behandla dina
personuppgifter så tar vi alltid kontakt med er för få tillgång till uppdaterade handlingar.

Lagring
De personuppgifter vi avser att samla in är namn, kontaktinformation, födelsedata, CV,
personligt brev, arbetslivserfarenhet, utbildning och linkedin.com-adress. Dina
personuppgifter kommer endast att användas i syftet att kompetensmatcha
personuppgifter mot de tjänster som erbjuds.
För vissa sökande genomför vi intervjuer, tester, och referenstagning. Vi använder
även dina personuppgifter för att förbättra vår tjänst och tillhandahålla service till dig för
att tex bjuda in till event och seminarier samt för att delta i undersökningar. 

I vår databas är dina personuppgifter skyddade av lösenord. Alla som har tillgång till
vår databas är skyldiga att behandla dina personuppgifter med yttersta försiktighet och
lämnar inte ut dem till obehörig tredje part.
Uppgifterna lagras i vår databas till dess du vill göra en rättelse av uppgifterna vilket du
kan göra genom att skicka in din ansökan/intresseanmälan på nytt via
info@erenwall.se. Om du har några frågor angående dina personuppgifter i vårt
system, få besked om hur vi behandlar dem eller om du vill ta bort dem (bli glömd) är
du välkommen att kontakta oss på info@erenwall.se.

Cookies
När du är inne på våra webbplatser kan det hända att vi lagrar viss information på din
dator i form av en så kallad cookie. En cookie är en liten textfil som lagras i din
webbläsare. På våra webbplatser används cookies för att lagra statistik. Detta för att vi
ska kunna följa vilka sidor som besöks och hur väl vår webbplats fungerar.
Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress
eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person. Om du inte vill att
cookies ska lagras på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare så att den
antingen automatiskt nekar cookies eller att du får information om att en hemsida
innehåller cookies. Väljer du att stänga av cookies i din webbläsare kan det hända att
problem uppstår med vissa delar av våra sajter.

Kontakt

Har du frågor, klagomål eller vill utöva dina rättigheter, t.ex. återkalla ditt samtycke kan
du alltid kontakta oss på info@erenwall.se eller kontakta Beatrice Nordwall
0708-155 787 Erenwall Search & Interim AB