Erenwall

Search

Vi skräddarsyr alltid processen efter era specifika behov och önskemål

1. Behovsanalys och kravprofil

//
Vi intervjuar nyckelpersoner hos uppdragsgivaren för att få en så bra bild av företaget och rollen som möjligt och vilka behov och utmaningar som finns. En kandidatprofil definieras och blir basen för vårt research och kartläggningsarbete.

2. Search & kartläggning

//
Vi utför alltid search utöver eventuell annons för att säkerställa att vi inte missar någon potentiell kandidat.

3. Urvalsprocess

//
Urval, tester och strukturerade intervjuer.

//
Kandidatpresentation hos uppdragsgivare.

4. Kvalitetssäkring

//
Referenstagning och eventuell bakgrundskontroll

5. Vårt ansvar som rekryteringspartner

//
Vi ansvarar för att bemöta och återkoppla till samtliga kandidater fram till dess att rekryteringsprocessen slutförs.

6. Uppföljning & Rekryteringsgaranti

//
Vi följer upp samtliga tillsättningar för att säkerställa en långsiktigt lyckad rekrytering.

//
Vi lämnar alltid en rekryteringsgaranti om 6 månader.

Hur kan vi hjälpa dig?